Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jarosławiec gmina Postomino, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/324/17 Rady Gminy Postomino z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Aquapark - Jarosławiec”
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:28
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.188.2016.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność: § 5 pkt 9 w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy zarząd melioracji”, § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 9 ust. 1 pkt 7 lit. c w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 13 pkt 1 lit. d. tiret drugie, § 13 pkt 3 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 5 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 6 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 7 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 8 lit. d tiret czwarte, § 13 pkt 10 lit. d tiret pierwsze, § 13 pkt 11 lit. d tiret pierwsze uchwały Nr XIX/188/16 Rady Gminy Postomino z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za lasem oraz Bałtycka – Spacerowa w Jarosławcu
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:59
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/188/16 Rady Gminy Postomino z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za Lasem oraz Bałtycka - Spacerowa w Jarosławcu
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:21
Data ogłoszenia: 2015-02-24 Data wydania: 2015-02-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.39.2015.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 5 pkt 4 i § 7 ust. 4 pkt 4 tiret 2 zdanie drugie w brzmieniu : „Propozycje rozwiązań przekroju pra-sa drogowego w miejscach oznaczonych w rysunku planu zawiera rysunek stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały” uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Postomino z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych Słoneczna – Spacerowa w m. Jarosławiec oraz załącznika nr 4 do tego aktu
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:18
Data ogłoszenia: 2014-01-27 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVII/345/13 Rady Gminy Postomino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JAROSŁAWIEC 333 – ZMIANA”
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:55
Data ogłoszenia: 2010-09-09 Data wydania: 2010-08-02
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLIV/485/10 Rady Gminy Postomino z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jarosławiec - Bałtycka
Data dodania do bazy: 2011-02-26 21:32:00
Data ogłoszenia: 2009-10-13 Data wydania: 2009-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/346/09 Rady Gminy Postomino z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie JAROSŁAWIEC - "NOWE OSIEDLE"
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Postomino z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarosławiec w granicach działek nr 265, 266 i 268 obr. Jarosławiec
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:33