Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Górsko gmina Postomino, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/421/14 Rady Gminy Postomino z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górsko - 2” w obrębie Górsko
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:30:01
Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.274.2014.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 1 lit. b i lit. c, a także § 7 ust. 5 pkt 7 tiret pierwsze i drugie uchwały Nr XLII/421/14 Rady Gminy Postomino z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górsko – 2” w obrębie Górsko.
Data dodania do bazy: 2014-08-19 18:46:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych w obrębie Górsko - obszar 1 Górsko
Data dodania do bazy: 2011-04-11 23:25:00