Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Marszewo gmina Postomino, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-06-01 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/165/12 Rady Gminy Postomino z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w obrębach Królewo i Marszewo - obszar nr 2 Marszewo - Zachód.
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:55:20
Data ogłoszenia: 2011-05-20 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w gminie Postomino - zespół parków wiatrowych nr 3 Marszewo - Południe
Data dodania do bazy: 2011-05-20 23:32:00
Data ogłoszenia: 2011-05-20 Data wydania: 2011-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131/56/2011[AB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 4 pkt 3 oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr VI/41/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w gminie Postomino - zespół parków wiatrowych nr 3 Marszewo - Południe
Data dodania do bazy: 2011-05-20 21:14:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych Marszewo - obszar nr 5 Marszewo-Północ
Data dodania do bazy: 2011-04-12 01:46:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych Marszewo - obszar nr 6 Marszewo-Wschód
Data dodania do bazy: 2011-04-11 21:46:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych Marszewo - obszar nr 7 Postomino
Data dodania do bazy: 2011-04-11 20:04:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych w obrębie Marszewo i Królewo - obszar nr 2 Marszewo - Zachód
Data dodania do bazy: 2011-04-11 19:02:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych w obrębie Marszewo - obszar nr 3 Marszewo - Południe
Data dodania do bazy: 2011-04-11 19:19:00