Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Postomino, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/324/17 Rady Gminy Postomino z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Aquapark - Jarosławiec”
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:28
Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/274/17 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Sportów Wodnych” Łącko
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/188/16 Rady Gminy Postomino z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za Lasem oraz Bałtycka - Spacerowa w Jarosławcu
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:21
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.188.2016.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność: § 5 pkt 9 w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy zarząd melioracji”, § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 9 ust. 1 pkt 7 lit. c w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 13 pkt 1 lit. d. tiret drugie, § 13 pkt 3 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 5 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 6 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 7 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 8 lit. d tiret czwarte, § 13 pkt 10 lit. d tiret pierwsze, § 13 pkt 11 lit. d tiret pierwsze uchwały Nr XIX/188/16 Rady Gminy Postomino z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za lasem oraz Bałtycka – Spacerowa w Jarosławcu
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:59
Data ogłoszenia: 2015-09-17 Data wydania: 2015-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Postomino z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nacmierz 2”
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:28
Data ogłoszenia: 2015-02-24 Data wydania: 2015-02-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.39.2015.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 5 pkt 4 i § 7 ust. 4 pkt 4 tiret 2 zdanie drugie w brzmieniu : „Propozycje rozwiązań przekroju pra-sa drogowego w miejscach oznaczonych w rysunku planu zawiera rysunek stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały” uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Postomino z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych Słoneczna – Spacerowa w m. Jarosławiec oraz załącznika nr 4 do tego aktu
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:18
Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/421/14 Rady Gminy Postomino z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górsko - 2” w obrębie Górsko
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:30:01
Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.274.2014.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 1 lit. b i lit. c, a także § 7 ust. 5 pkt 7 tiret pierwsze i drugie uchwały Nr XLII/421/14 Rady Gminy Postomino z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górsko – 2” w obrębie Górsko.
Data dodania do bazy: 2014-08-19 18:46:00
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-02-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIX/368/14 Rady Gminy Postomino z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jezierzany IV
Data dodania do bazy: 2014-04-21 10:16:29
Data ogłoszenia: 2014-01-27 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVII/345/13 Rady Gminy Postomino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JAROSŁAWIEC 333 – ZMIANA”
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:55