Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Września gmina Września, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.4131-1-319/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2011r. orzekające nieważność § 10 pkt 3, § 11 pkt 3 i § 20 pkt 3 uchwały Nr VII / 98 / 2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni1