Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chociczka gmina Września, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2010-08-02 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/414/2010 Rady Miejskiej Września z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe
Data dodania do bazy: 2011-03-07 17:33:00
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2010-02-22
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.0911-46/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVIII/362/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe .
Data dodania do bazy: 2011-04-17 19:35:00