Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gutowo Małe gmina Września, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-14 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/199/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:27
Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/65/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:45:42
Data ogłoszenia: 2011-06-14 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/43/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/12, 134/13, 135 w Gutowie Małym.
Data dodania do bazy: 2011-06-14 23:14:54
Data ogłoszenia: 2011-05-04 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/46/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.
Data dodania do bazy: 2011-05-04 21:42:00
Data ogłoszenia: 2011-04-20 Data wydania: 2011-04-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.4131-1-94/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. orzekające nieważność § 6 pkt. 2 uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/12, 134/13, 135 w Gutowie Małym
Data dodania do bazy: 2011-04-20 22:31:00
Data ogłoszenia: 2011-01-24 Data wydania: 2010-12-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.0911 - 408/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/451/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym
Data dodania do bazy: 2011-03-22 22:37:00
Data ogłoszenia: 2010-09-29 Data wydania: 2010-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.0911-193/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. nieważność uchwały Nr XXXII/426/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej
Data dodania do bazy: 2011-04-02 20:59:00
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/284/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:55:54
Data ogłoszenia: 2009-02-23 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/252/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-23 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/251/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39