Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gutowo Wielkie gmina Września, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-05-04 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/44/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim
Data dodania do bazy: 2011-05-04 19:27:00
Data ogłoszenia: 2011-01-24 Data wydania: 2010-12-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.0911- 411/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/454/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim
Data dodania do bazy: 2011-03-06 20:34:00
Data ogłoszenia: 2010-04-15 Data wydania: 2009-12-15
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXVIII/367/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego
Data dodania do bazy: 2011-04-12 21:13:00
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/284/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:55:54
Data ogłoszenia: 2009-02-23 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/251/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39