Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Psary Polskie gmina Września, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-06-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.4131-1-193/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2011r. orzekające nieważność § 3 pkt. 12 uchwały Nr V / 64 / 2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:26:01
Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/64/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.
Data dodania do bazy: 2011-07-13 23:23:23