Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białężyce gmina Września, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.4131-1-93/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/11


2