Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kiełczynek gmina Książ Wielkopolski, wielkopolskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.I.85.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. orzekające nieważność części § 13 pkt 4 lit. e) tiret drugie w zakresie wyrazów: „lub usługowego” oraz części § 13 pkt 4 lit. g) w zakresie wyrazów: „budynku usługowego oraz” uchwały Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp.w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek

Pliki związane z dokumentem:

lp. opis rodzaj wielkość pobierz
1 treść dokumentu pdf 0.19 MB