Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kiełczynek gmina Książ Wielkopolski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-09-23 Data wydania: 2015-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr xi/53/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ od drogi wojewódzkiej 436.
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-04-02 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.I.85.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. orzekające nieważność części § 13 pkt 4 lit. e) tiret drugie w zakresie wyrazów: „lub usługowego” oraz części § 13 pkt 4 lit. g) w zakresie wyrazów: „budynku usługowego oraz” uchwały Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp.w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:16:32