Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Książ Wielkopolski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Książa Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Książa Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Książa Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-09-23 Data wydania: 2015-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr xi/53/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ od drogi wojewódzkiej 436.
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-07-10 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr x/44/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego – część zachodnia w gminie Książ Wlkp.
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:39
Data ogłoszenia: 2015-04-02 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.I.85.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. orzekające nieważność części § 13 pkt 4 lit. e) tiret drugie w zakresie wyrazów: „lub usługowego” oraz części § 13 pkt 4 lit. g) w zakresie wyrazów: „budynku usługowego oraz” uchwały Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp.w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:16:32
Data ogłoszenia: 2015-04-02 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.I.85.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. orzekające nieważność części § 13 pkt 4 lit. e) tiret drugie w zakresie wyrazów: „lub usługowego” oraz części § 13 pkt 4 lit. g) w zakresie wyrazów: „budynku usługowego oraz” uchwały Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp.w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:16:32
Data ogłoszenia: 2015-04-02 Data wydania: 2015-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24