Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Książ Wielkopolski gmina Książ Wielkopolski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Książa Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-04-02 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.I.85.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. orzekające nieważność części § 13 pkt 4 lit. e) tiret drugie w zakresie wyrazów: „lub usługowego” oraz części § 13 pkt 4 lit. g) w zakresie wyrazów: „budynku usługowego oraz” uchwały Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp.w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:16:32
Data ogłoszenia: 2015-04-02 Data wydania: 2015-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2012-05-14 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie.
Data dodania do bazy: 2012-05-16 09:43:29
Data ogłoszenia: 2011-09-22 Data wydania: 2011-08-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.2--4131-1-282/11 Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:32:01