Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzyce gmina Łubowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.11.0911- 225/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVII/431/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej dla obszaru działki nr ewid. 88/25 w Wierzycach1


2