Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łubowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-24 Data wydania: 2017-07-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.418.2017.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/241/2017 Rady Gminy Łubowo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Leśniewo, obejmującego część działki nr ewidencyjny 37/2, gm. Łubowo
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:22
Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Łubowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszarów: nr 1, nr 2 i nr 3
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:35
Data ogłoszenia: 2017-02-02 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.101.2017.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIV/191/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszarów: nr 1, nr 2 i nr 3
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Łubowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: DZIEKANOWICE - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod usługi publiczne z zakresu kultury i kultury fizycznej dla obszarów nr 1 i nr 2
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:45
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Łubowo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dla działek nr ewid. 98/12 do 98/37 i nr ewid 99/3 oraz dla części działki nr ewid. 98/38 w Łubowie.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Łubowo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dla działki nr ewid. 8/5 w Chwałkówku.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/388/2014 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej dla dz. nr ewid. 20 w miejscowości Imielno
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:39
Data ogłoszenia: 2013-07-08 Data wydania: 2013-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/279/2013 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi publiczne z zakresu edukacji, kultury i sportu, działka nr ewid. 72/2 w Wierzycach
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2013-07-02 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.338.2013.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXV/280/2013 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej letniskowej w miejscowości Leśniewo, obejmującego część działki nr ewidencyjny 37/2 gm. Łubowo
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2012-09-25 Data wydania: 2012-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/213/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr ewid. 276 w obrębie Pierzyska-Baranowo, gm. Łubowo
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:31:13