Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łubowo gmina Łubowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Łubowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszarów: nr 1, nr 2 i nr 3
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:35
Data ogłoszenia: 2017-02-02 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.101.2017.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIV/191/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszarów: nr 1, nr 2 i nr 3
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Łubowo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dla działek nr ewid. 98/12 do 98/37 i nr ewid 99/3 oraz dla części działki nr ewid. 98/38 w Łubowie.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/149/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/97 Rady Gminy Łubowo z dnia 14.11.1997r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo-usługowych w rejonie centrum i drogi krajowej nr 5 w obrębie działki nr ewid. 137 w Łubowie
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:09
Data ogłoszenia: 2012-02-13 Data wydania: 2011-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla części działki nr ewid. 208 w Łubowie
Data dodania do bazy: 2012-02-14 00:08:44
Data ogłoszenia: 2012-01-18 Data wydania: 2012-01-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I. 4131.2 2.2012.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2012r. wskazujące, iż uchwała Nr XI/116/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla części działki nr ewid. 208 w Łubowie - została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:14
Data ogłoszenia: 2011-10-24 Data wydania: 2011-08-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i terenu infrastruktury technicznej - działki nr ewid.: 143/1, 146, 138/9, 156/2, i część działki 156/1 w ŁUBOWIE
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:50:37
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/342/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Łubowie, działka nr ewid. 106 i część działki nr ewid. 105
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41