Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Imielenko gmina Łubowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 19 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi publiczne, które należą do zadań własnych gminy z zakresu edukacji, kultury i sportu – działka nr ewidencyjny 46/3 w Imielenku.
Data dodania do bazy: 2011-07-13 23:23:23
Data ogłoszenia: 2010-11-16 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/446/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Imielenko dla działek nr ewid. 116/10 i 119 gm. Łubowo
Data dodania do bazy: 2011-03-21 22:54:00
Data ogłoszenia: 2010-08-03 Data wydania: 2010-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/400/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Imielenko działki nr 116/7 i 116/8
Data dodania do bazy: 2011-02-28 17:01:00