Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wierzyce gmina Łubowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-07-08 Data wydania: 2013-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/279/2013 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi publiczne z zakresu edukacji, kultury i sportu, działka nr ewid. 72/2 w Wierzycach
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2012-04-17 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/152/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka nr ewidencyjny 28/1, w gminie Łubowo.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:55
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/151/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego oraz terenu komunikacji, obejmującego działkę nr ewid. 81 i części działek nr ewid. 66/3 i 228/2, obręb Wierzyce
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:09
Data ogłoszenia: 2011-10-24 Data wydania: 2011-08-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek nr ewid. 49/1, 49/2 w Wierzycach
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:50:37
Data ogłoszenia: 2011-04-19 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w Wierzycach - dz. nr ewid. 88/25
Data dodania do bazy: 2011-04-19 20:07:00
Data ogłoszenia: 2011-04-19 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w WIERZYCACH - działki nr ewid. 83/1, 83/2
Data dodania do bazy: 2011-04-19 22:31:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka nr ewidencyjny 83/3 w gminie Łubowo.
Data dodania do bazy: 2011-03-23 19:59:00
Data ogłoszenia: 2010-11-23 Data wydania: 2010-09-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.11.0911- 224/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVII/430/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w Wierzycach – działki nr ewid. 83/1, 83/2
Data dodania do bazy: 2011-04-20 01:11:00
Data ogłoszenia: 2010-11-23 Data wydania: 2010-09-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.11.0911- 225/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVII/431/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej dla obszaru działki nr ewid. 88/25 w Wierzycach
Data dodania do bazy: 2011-05-23 00:04:00
Data ogłoszenia: 2010-05-19 Data wydania: 2010-03-10
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXXII/389/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej w Wierzycach – dz. nr ewid. 134, 186 i 108 .
Data dodania do bazy: 2011-02-21 19:37:00