Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzyce gmina Łubowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/295/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej w Wierzycach, działki nr ewid. 159/2 i 159/31


2


3


4


5


6


7