Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Imielenko gmina Łubowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 19 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi publiczne, które należą do zadań własnych gminy z zakresu edukacji, kultury i sportu – działka nr ewidencyjny 46/3 w Imielenku.1


2


3


4


5


6


7