Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dźwierzuty gmina Dźwierzuty, warmińsko-mazurskie

Tytuł dokumentu:

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-320/09 z dnia 20 października 2009 r. stwierdzające nieważność § 13 dotyczącego ustaleń do terenu o symbolu 2 US w części: ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 6 oraz § 13 dotyczącego ustaleń terenu o symbolu 2 ZP, który to teren objęty jest częściowo strefą 100 m od linii brzegowej jeziora w części: ust. 1 pkt 2 we fragmencie: "elementy małej architektury", uchwały Nr XXII/198/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dźwierzuty gmina Dźwierzuty

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-320/09

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2009-11-02 2009-10-20 2011-07-27 17:32:41

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda warmińsko-mazurskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2009 164 2304

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 warmińsko-mazurskie szczycieński Dźwierzuty Dźwierzuty wieś