Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa gmina Dźwierzuty, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1005/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017r. ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 roku nr XIV/117/16 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 89/1, 89/2, 89/3, obręb Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/128/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrowa
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:57
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/117/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 89/1, 89/2, 89/3, obręb Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:58
Data ogłoszenia: 2012-01-16 Data wydania: 2011-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/93/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa, działka nr 93/3, gmina Dźwierzuty.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:13
Data ogłoszenia: 2011-08-05 Data wydania: 2011-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/64/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:17:06
Data ogłoszenia: 2011-04-18 Data wydania: 2011-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-04-18 18:55:00
Data ogłoszenia: 2010-07-26 Data wydania: 2010-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/243/10 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, działka nr 3/20, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-04-25 21:29:00
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/199/09 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa, działka nr 109/7 i 109/9, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-10-20
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-321/09 z dnia 20 października 2009 r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 3 uchwały Nr XXII/199/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa, działka nr 109/7 i 109/9 gminy Dźwierzuty, w części dotyczącej sformułowania: "z wyjątkiem obiektów małej architektury"
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41