Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Dźwierzuty, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2018-02-21 Data wydania: 2018-02-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.88.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/302/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1006/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 roku nr XIV/118/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 179/54 w obrębie geodezyjnym Linowo, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1005/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017r. ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 roku nr XIV/117/16 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 89/1, 89/2, 89/3, obręb Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/128/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrowa
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:57
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/117/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 89/1, 89/2, 89/3, obręb Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:58
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/118/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 179/54 w obrębie geodezyjnym Linowo, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:58
Data ogłoszenia: 2014-12-29 Data wydania: 2014-12-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.263.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXXVII/331/14 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Budy w obrębie ewidencyjnym Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2015-01-31 12:01:07
Data ogłoszenia: 2014-12-29 Data wydania: 2014-12-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.260.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXXVIII/338/14 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jeleniowo gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2015-01-31 12:01:07
Data ogłoszenia: 2014-12-12 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/337/14 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty w obrębach geodezyjnych Sąpłaty, Dźwierzuty, Olszewki, Jabłonka i Nowe Kiejkuty
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:32
Data ogłoszenia: 2014-12-12 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/337/14 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty w obrębach geodezyjnych Sąpłaty, Dźwierzuty, Olszewki, Jabłonka i Nowe Kiejkuty
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:32