Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dźwierzuty gmina Dźwierzuty, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-12-12 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/337/14 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty w obrębach geodezyjnych Sąpłaty, Dźwierzuty, Olszewki, Jabłonka i Nowe Kiejkuty
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:32
Data ogłoszenia: 2010-07-26 Data wydania: 2010-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/245/10 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dźwierzuty, działka nr 415/6, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-04-13 21:19:00
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/198/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-10-20
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-320/09 z dnia 20 października 2009 r. stwierdzające nieważność § 13 dotyczącego ustaleń do terenu o symbolu 2 US w części: ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 6 oraz § 13 dotyczącego ustaleń terenu o symbolu 2 ZP, który to teren objęty jest częściowo strefą 100 m od linii brzegowej jeziora w części: ust. 1 pkt 2 we fragmencie: "elementy małej architektury", uchwały Nr XXII/198/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dźwierzuty gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41