Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zgniłocha gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.243.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIII/290/14 Rady Gminy Purda z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębach Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim1


2