Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Silice gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/193/12 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice – działka o nr geodezyjnym 98/3
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:56
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-03-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.170.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 marca 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVII/193/12 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice - działka o nr geodezyjnym 98/3.
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:56