Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Purdka gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2009-08-06 Data wydania: 2009-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX6155/09 Rady Gminy Purda z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usług turystycznych na działce nr 3214/12 i 3214/11 w obrębie Purdka gmina Purda
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:50
Data ogłoszenia: 2009-08-06 Data wydania: 2009-07-14
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE PN.0911-253/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Purda z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usług turystycznych na działce nr 3214/12 i 3214/11 w obrębie Purdka gmina Purda w części § 3 ust. 4 w zakresie sformułowania "oraz część mieszkalną"
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:50