Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zgniłocha gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/290/14 Rady Gminy Purda z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.243.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIII/290/14 Rady Gminy Purda z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębach Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:41