Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Purda gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2012-04-23 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy Purda z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Purda – działki o nr geodezyjnych: 478/28, 478/29, 478/30 i 478/31.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:39
Data ogłoszenia: 2011-08-30 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X-54/11 Rady Gminy Purda z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Purda nad jeziorem Serwent
Data dodania do bazy: 2011-08-30 19:06:01
Data ogłoszenia: 2010-12-15 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/269/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Purda – działki o nr geodezyjnych: 478/14 i 478/26.
Data dodania do bazy: 2011-03-19 18:19:00
Data ogłoszenia: 2010-05-14 Data wydania: 2010-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/223/2010 Rady Gminy Purda z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Purda nad jeziorem Serwent.
Data dodania do bazy: 2011-05-09 19:14:00