Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Purdka gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE PN.0911-253/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Purda z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usług turystycznych na działce nr 3214/12 i 3214/11 w obrębie Purdka gmina Purda w części § 3 ust. 4 w zakresie sformułowania "oraz część mieszkalną"1


2