Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stara Zbelutka gmina Łagów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/274/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stara Zbelutka na terenie gminy Łagów1


2


3