Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stara Zbelutka gmina Łagów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-06-07 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/274/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stara Zbelutka na terenie gminy Łagów
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:27