Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Małacentów gmina Łagów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-09-12 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/296/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów na terenie gminy Łagów.
Data dodania do bazy: 2013-09-18 20:20:32
Data ogłoszenia: 2012-08-14 Data wydania: 2012-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.46.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/147/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 czerwca 2012r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentówna terenie gminy Łagów
Data dodania do bazy: 2012-08-14 17:57:17