Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czyżów gmina Łagów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-12-09 Data wydania: 2015-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.65.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/116/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:32
Data ogłoszenia: 2014-06-24 Data wydania: 2014-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/422/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów.
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:31
Data ogłoszenia: 2014-06-24 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.19.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność części uchwały Nr LXV/422/14 Rady Gminy w Łagowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:31