Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Zbelutka gmina Łagów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/250/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Zbelutka na terenie gminy Łagów1


2


3