Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lechówek gmina Łagów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.45.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLI/249/2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lechówek na terenie gminy Łagów1


2