Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czyżów gmina Łagów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.65.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/116/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów1


2