Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czyżów gmina Łagów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.19.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność części uchwały Nr LXV/422/14 Rady Gminy w Łagowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów1


2


3