Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Huciska gmina Wilkowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.25.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVII/127/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia1


2