Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wilkowice gmina Wilkowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/378/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy ul. Grabecznik
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/233/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:31
Data ogłoszenia: 2013-12-11 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/337/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 3672/3 zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice, przy ulicy Żywieckiej
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:50
Data ogłoszenia: 2012-08-30 Data wydania: 2012-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:36
Data ogłoszenia: 2012-08-30 Data wydania: 2012-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy (obejmującą obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy)
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:36
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice w centralnej części gminy
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:37
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.25.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVII/127/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:01