Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Huciska gmina Wilkowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-08-30 Data wydania: 2012-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:36
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.25.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVII/127/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:01