Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kościerzyna gmina Kościerzyna, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LII/398/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 01 i 02, 04-MN, 05-MN, 21-MN, 01-KX, 22-U, 14-UZ w mieście Kościerzyna



1


2


3


4


5


6


7


8