Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skorzewo gmina Kościerzyna, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/82/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, gmina Kościerzyna, pod linię elektroenergetyczną NN 2x400kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:59
Data ogłoszenia: 2014-12-15 Data wydania: 2014-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/384/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014r. w sprawieuchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 1076 (o pow. 0,2389ha), 1077 (o pow. 0,2484ha), 1078 (o pow. 0,2965ha), 1079 (o pow. 0,2934ha), 1080 (o pow. 0,3424ha), 1081 (o pow. 0,3339ha), 1082 (o pow. 0,3087ha), 1083 (o pow. 0,1757ha), 1084 (o pow. 0,1871ha), 1085 (o pow. 0,1583ha), 1086 (o pow. 0,1818ha), 1087 (o pow. 0,2616ha), 1088 (o pow. 0,1532ha), 1089 (o pow. 0,0306ha), 1090 (o pow. 0,1647ha), 1091 (o pow. 0,0388ha), 318/1 (o pow. 0,41ha), oraz cz. działki nr 284/1 (o pow.5,77) położonych w obrębie Skorzewo, gmina Kościerzyna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ozn. nr ewid. 284/1 (o pow. 3,026 ha).
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:25
Data ogłoszenia: 2014-10-02 Data wydania: 2014-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/379/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:46
Data ogłoszenia: 2014-05-16 Data wydania: 2014-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/346/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 142/4 o pow. 0,4189ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2014-05-18 13:59:29
Data ogłoszenia: 2012-09-21 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI-I.743.2.157.2012.WM Wojewody Pomorskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/185/12 Rada Gminy Kościerzyna z dn. 3 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki oznaczonej nr ewidencyjnym 68/5 o pow. 0,38 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna.
Data dodania do bazy: 2012-09-22 13:06:13
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-08-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/185/12 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:28