Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kościerski, pomorskie


Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Liniewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszaru położonego w południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Sobącz)
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/343/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej "Kościerzyna Zachód" w Kościerzynie
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/266/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna.
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:44
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/266/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna.
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:44
Data ogłoszenia: 2017-03-09 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/217/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/216/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stawiska dla działki geod. 48/6 oraz części działki geod. 70
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/214/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geod. 254/3, 273, 256/2, 257, 256/3, 256/1 oraz część działek geod. 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:44
Data ogłoszenia: 2017-02-14 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/215/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geod.152,153/2,154/6,342,341/3 oraz części działki geod. 163 w obrębie geod. Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:53
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/286/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:30
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/287/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:36