Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rybaki gmina Kościerzyna, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/116/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:04
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dz. oznaczonej nr geodez. 455/3 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995r. uchwalonego Uchwałą Nr I/27/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007r (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 672), w zakresie obszaru objętego załącznikiem nr 1 do w/wym Uchwały
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:42:42
Data ogłoszenia: 2010-03-25 Data wydania: 2009-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/253/09 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995r., gmina Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2011-03-26 17:31:00
Data ogłoszenia: 2010-03-24 Data wydania: 2009-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/252/09 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. ozn. nr geodez.116 o pow. 3,03ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2011-02-03 21:41:00
Data ogłoszenia: 2010-03-19 Data wydania: 2009-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/251/09 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek o numerach: 465/9, 466/13, 465/5, 466/10, 455/5, 456/7, 2/2, położonych w obrębie geodezyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2011-02-22 17:35:00