Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dobrogoszcz gmina Kościerzyna, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/82/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, gmina Kościerzyna, pod linię elektroenergetyczną NN 2x400kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:59
Data ogłoszenia: 2013-05-07 Data wydania: 2013-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/242/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:49:53