Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bród Nowy gmina Suwałki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary1


2


3


4


5


6


7


8


9