Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Płociczno-Tartak gmina Suwałki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-02-06 Data wydania: 2012-06-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:52
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.181.2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/171/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:09
Data ogłoszenia: 2011-04-21 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Płociczno – Tartak w Gminie Suwałki – zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.
Data dodania do bazy: 2011-04-21 20:39:00
Data ogłoszenia: 2011-04-21 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-04-21 21:15:00