Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Turówka Stara gmina Suwałki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-04-16 Data wydania: 2013-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:54
Data ogłoszenia: 2010-12-07 Data wydania: 2010-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/376/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Turówka Stara w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-04-23 21:52:00
Data ogłoszenia: 2009-09-23 Data wydania: 2009-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/272/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-06-07 21:43:00